Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi
19 Ocak 2022

   Hayatı tehdit eden bir ya da birden fazla organın geçici olarak yetersizliği nedeni ile vücudun aksamış olan fonksiyonlarının, esas neden olan durumun ortadan kalkıncaya kadar desteklenmesine, bu süreç içerisinde hastanın hayatta kalmasının sağlanmasına yönelik faaliyetleri kapsayan ve özellikle yapay solunum cihazı başta olmak üzere, her türlü cihaz ve teknolojiyi kullanan, bilgi ve yetenekleri buna uygun doktor ve hemşirelerin bulunduğu özel bir ünitedir.
Ünitemiz 4 yataklı olup, her yatağın başında ventilatörler, hasta takip monitörleri, infüzyon pumpları ve diğer gerekli araç gereçler ile donatılmıştır.  Kriterlere uygun hastalar hekim onayı ile ünite kabulleri yapılır. 

 Yoğun Bakım Ünitelerinin Hasta Kabul Kriterleri: 


1.seviye yoğun bakım hastalar, 
Kısa süreli, detaylı ve nitelikli gözlem, girişim (invaziv monitörizasyon) ve yaşamsal destek gereksinimi bulunan hastalar, 
III. Seviye yoğun bakım servislerinden çıkarılan ancak henüz taburcu edilemeyecek durumda olan hastalar, 
Tek organ yetmezliğinin acil tedavisi gereken tıbbi durumları (diyaliz,  hemofiltrasyon,  plazmaferez,  mekanik ventilasyon v.b.) olan hastalar, 
Cerrahi öncesi yoğun hazırlık ve destek ihtiyacı olan riskli hastalar, 
Düzeltilemeyen fizyolojik veya metabolik bozukluklar, 
Hayatı tehdit eden zehirlenmeler ve kanamalar, 
Ağır enfeksiyonlar, (peritonit v.b.) 
Solunum desteği gereken nöromüsküler hastalıklar, non invaziv mekanik ventilasyon gereken hastalar, 
Gebeliğin hayatı tehdit eden komplikasyonları, (preeklampsi v.b.) 
Hemotoraks,  ampiyem,  ağır malnütrisyon, 
Santral sinir sistemi patolojisi ve cerrahisi (minimal epidural,  subdural hematom,  posterior fossa patolojileri,  kraniyal kırıklar,  spinal lomber drenaj v.b.)