.

Hedeflerimiz

 
  • Öğrenen organizasyon olmak ve bunu sürdürülebilir bir hale getirmek.
  • Çağdaş yönetim ve medikal bir anlayışı kabul ederek, her zaman en iyi hizmeti sunmak.
  • Sağlık otoritelerince kabul görecek hizmetin sunumu sağlamak.
  • Sağlık politikalarını üst düzeyde uygulayarak hasta ve çalışan memnuniyetini sağlamak.
  • Hastaneyi bütüncül olarak düşünerek, tüm paydaşların yönetime ve dolayısı ile hizmete katılımını sağlamak.
  • Yapılacak faaliyetlerle çalışan motivasyonu arttırarak, hizmetin kalitesini hep yüksek tutulmasını sağlamak.
  • İlerleyen süreçte adını, sağlık hizmetleri sunumunda ilk sıralarda duyurmak.