Arşiv
18 Haziran 2021

 

Arşiv Birimi

 

     Hastanemiz çatısı altında bulunan birimlerin dosya ve evraklarını yasalara ve genel mevzuata uygun, emniyetli, kolay erişilebilir şekilde saklanmasını sağlamak.

 

     Arşive teslim edilecek olan dosyaların ne şekilde kabul edileceği, içerisinde bulunması gereken muhteviyatı prosedüre uygun bir şekilde belirlemek ve gereken dosya standart işleyiş düzenini uygulamak.

 

     Saklanmasına gerek kalmayan her türlü belge ve evrakın belirlenerek mevzuatın öngördüğü en verimli şekilde ayıklanmasını ve imhasını sağlayıcı kural ve esasları belirlemektir.

 

 

Arşiv Birimi Çalışanlarımız:

 

 Muhammed GÖKÇE  - Dahili : 2285