Ayniyat
19 Ocak 2022

Ayniyat Birimi;

 

Hastanemizde Harcama yetkilisi adına 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol Kanunun 44. maddesine göre 28.12.2006 tarihinde yayınlanan Taşınır Mal Yönetmeliği esasları dâhilinde yürütülmekte olup, taşınıra konu olan malın satın alma aşamasından başlayıp, kabulü, muayenesi, depolanması, tasniflenmesi ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması aşamaları görev kapsamındadır.                                                                               

 • Muayene ve kabul işlemi yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.
 • Taşınırların giriş ve çıkışlarına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine vermek.
 • Tüketime ve kullanıma verilmesi gereken malzemeleri ilgililere teslim etmek.
 • Taşınırları Yangına, Islanmaya,bozulmaya,çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli önlemleri almak ve alınmasını sağlamak.
 • Ambarlarda çalınma ve olağan üstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmayı harcama yetkilisine haber vermek.
 • Ambar sayımı ve stok kontrolu yapmak harcama  yetkilisince belirlenen stok miktarlarını takip etmek.
 • Kullanımda olan malzemeleri bulundukları yerde kontrol etmek sayımları yapmak ve yaptırmak.
 • Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasına yardımcı olmak.
 • Taşınırların kayıtlarının yönetim hesabını çıkarmak ve harcama yetkilisine sunmak.
 • Taşınır kayıt yetkilileri görevlerinden ayrılırken ambar devir teslim işlemini yapmak.
 • Sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt kusur ve ihmal ve ya tedbirsizlikler nedeniyle meydana gelen eksik ve noksanlardan sorumlu olanlar hakkında işlem başlatmak.

 

  Ayniyat Birimi Çalışanlarımız:

 

  Seçil BAŞKAYA   -Dahili : 1702