Sicil/Personel Özlük İşleri
08 Haziran 2022

    Sicil Özlük Birimi 

  • Hastane personelinin özlük ile ilgili her türlü yazışmalarını yürütür. (Yıllık izin, kongre izni, yurt dışı izni, mal beyanları,  terfi, göreve başlama ve görevden ayrılma, ücretsiz izin, geçici görev, emeklilik, istifa, vs. gibi)
  • Kurum içinden veya dışından gelen-giden genel yazıların yazışmalarını yürütür.
  • Yapılan tüm işlemleri dosyalayarak saklar. Personelin özlük dosyasının muhafazasını sağlar.
  • Personelin disiplin ile ilgili bütün işlemlerini yürütür.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre görev yapan  sözleşmeli personelin sözleşme yenileme ve diğer yazışma işlerini yapar.
  • Döner Sermaye ek ödemeye esas olmak üzere aylık olarak personelin izin sürelerinin mutemetlik birimine bildirilmesini yapar ve diğer birimlerle koordineli olarak çalışır.

   Sicil Birimi Çalışanlarımız:

    Bekir DURUMLU           Dahili : 1121

    Kübra KADAL                Dahili : 1025

      Gülşen GENÇ                  Dahili : 1128

   Disiplin Birimi Çalışanlarımız:

    
Dilek YAKIŞAN               Dahili : 1120