Yazı İşleri Birimi
18 Haziran 2021

            

       Yazı İşleri Birimi

  • Genel Yazışmaları (Kurum içi-Kurum dışı) yapmak.
  • Kurum içi genel duyuruları yapmak.
  • Giden postaların gönderim ve takiplerini sağlamak, postalama işlemlerini tamamlamak.
  • Kurum dışına gidecek evrakların kontrolünü ve gönderimini sağlamak.             
  •  Kurum içerisinde yapılan her türlü resmi yazışmaların takibini sağlamak
  • Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden kurum içi veya kurum dışı her türlü yazışmaların uygunluğunu kontrol ederek havale, bilgi ve iade işlemlerini yürütmek.
  • Hastanemizin Kurumsal elektronik posta adresine bildirimi sağlanan e-posta gönderilerinin takibini sağlamak.

     Yazı İşleri Birimi Çalışanlarımız:

     Hakan AÇIKGÖZ       Dahili : 2190