Evrak Kayıt Birimi
18 Haziran 2021    Evrak Kayıt Birimi 

  •  Kurum dışından gelen resmi evrakların gelen evrak kayıt defterine kaydedilerek ilgili birimlere dağıtımını sağlamak.
  •  Çeşitli kurum ve/veya kuruluşlardan gelen resmi yazılar ile şahıslar tarafından verilen değişik konulardaki dilekçeleri sisteme kaydetmek.
  •  Kayıt sonrası tüm yazıları ilgili bölümlere sevk etmek ve imzaya sunmak.
  •  İmza sonrası birime dönen yazıları sevk yerlerine göre zimmet karşılığında teslim edilmesini sağlamak.
  •  Görev süresince gizlilik, doğruluk ve güvenilirlik ilkelerinden ayrılmamak.
  •  Her türlü bilgi ve belgeyi koruyarak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek.
  •  Kurum içi genel duyuruları yapmak.
  •  Giden postaların gönderim ve takiplerini sağlamak, postalama işlemlerini tamamlamak.
  •  Kurum dışına gidecek evrakların kontrolünü ve gönderimini sağlamak.
  •  Hastanemizin Kurumsal elektronik posta adresine bildirimi sağlanan e-posta gönderilerinin takibini sağlamak.

  

     Evrak Kayıt Birimi Çalışanlarımız:

      Hakan AÇIKGÖZ       Dahili :2190