Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
19 Ocak 2022

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ

14.05.2012 tarihli ve 2012/23 sayılı  “Çalışan Güvenliğinin Sağlanması” konulu Genelge doğrultusunda;

Çalışan güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla, kurumda düzenlemeler yapmak ve gerekli tedbirleri almak,

Hastane personelinin güvenliğine yönelik fiziksel ve psikolojik saldırı, riski/girişimi, her türlü taciz ve şiddete maruz kalmaları durumunda yapılacak işlemleri belirleyerek çalışan güvenliği için, güvenli bir ortam sağlamak,

Sağlık kurumunda çalışanlar için olası tehlike ve riskleri belirlemek, bu risklerin giderilmesi için uygun yöntem ve teknikleri belirlemek,

Hizmet içi eğitimler ile güvenli hizmet sunumu ve güvenli çalışma ortamının sürdürülebilirliğini sağlamak,

Çalışanların fiziki, ruhsal ve sosyal durumlarının en üst seviyeye taşınmasını sağlamak,

Çalışanların, sağlıklarına gelebilecek zararların en aza indirilmesini/yok edilmesini sağlamak amacıyla hastanemiz bünyesinde “Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi” kurulmuştur.

 

FAALİYET AKIŞI

Hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak, Çalışan Güvenliği uygulamalarının etkinliğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde sorumlular tanımlanmıştır.

Birim Çalışan Hakları ve Güvenliği Genelgesi, Çalışan Hakları ve Güvenliği Rehberi, Beyaz Kod Algoritmasına göre işlemlerini yürütür.

Birime gelen şiddet olaylarını ilgili genelge kapsamında değerlendirerek üst mercilere iletir.

Ayrıca çalışanların dilek ve önerileri değerlendirilerek eğitim faaliyetleri ile çalışan güvenliği komite faaliyetlerini yürütür.


Her türlü sorularınız için Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi ile iletişime geçiniz.

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim Sorumlusu

Fatma DURNA

Telefon: 0212 440 39 00 / 1413