İstatistik Birimi
08 Haziran 2022


                                                                                                                                           İSTATİSTİK BİRİMİ

  • Yataklı Tedavi Kurumları Mevzuatı doğrultusunda kuruma ait çalışmaları gösteren Tıbbi İstatistik verilerinin toplanıp, kontrol edilmesi, düzenlenmesi, tüm resmi istatistiklerin ve yazışmalarının hazırlanarak aylık, 3 aylık ve yıllık dönemlerde İl Sağlık Müdürlüğü’ne üst yazı ile bildirmek ve ilgili web sayfalarına veri girişi yapmak.
  • Sağlık hizmet sunumuyla ilgili hazırlanan tüm verilerin Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı’na gönderimini sağlamak.
  •  Hastane Yönetimine istatistiki çalışmalar hakkında bilgi vermek.
  • İstatistik birimiyle ilgili gerekli tüm kayıtları tutmak ve arşivlemek.
 

         
      İstatistik Birimi Çalışanımız:

      Tilbe  AKBULUT       Dahili :2225