Mikrobiyoloji Laboratuvarı
20 Kasım 2023

 

Poliklinik, servis ve yoğun bakım ünitelerinden gelen örneklerde hemogram, sedimentasyon, elisa testleri ile aerop bakteri kültür ve antibiyogramları yapılmaktadır.

 

Mikrobiyoloji Uzmanı / Uzm. Dr. Fatma İSLAMOĞLU