Arşiv

Nasıl Gidilir?


YenimahalleEAH location.jpg  Tıbbı Arşiv Birimi hastanemizin 6. katında hizmet vermektedir.
Arşiv Birimi

Hastanemizin Birim/Kurum Arşiv Hizmetlerinin 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun çerçevesinde hizmetlerini yürütmektedir.
 Görev ve Sorumluluklar

1. Hastanemiz çatısı altında bulunan birimlerin dosya ve evraklarını yasalara ve genel mevzuata uygun,emniyetli,kolay erişilebilir şekilde saklanmasını sağlamak,

 2. Hastanemizde yatan hastaların dosyalarının, poliklinik defterlerinin,servis defterlerinin ,ameliyat defterlerini, anestezi defterlerini, doğum kayıtları dosyalarını,yoğun bakım defterleri, günübirlik yatış servis klasörleri,acil servis müşahede klasörleri, adli vaka klasörleri, birim klasörlerini arşivlemek,

 3. Arşive teslim edilecek olan dosyaların ne şekilde kabul edileceği, içerisinde bulunması gereken muhteviyatı belirlemek ve gereken dosya standart işleyiş düzenini uygulamak,

4. Saklanmasına gerek kalmayan her türlü belge ve evrakın belirlenerek mevzuatın öngördüğü en verimli şekilde ayıklanması nı ve imha usul ve esaslarını sağlamak,

5. Arşiv odasının daima düzenli, tertipli, temiz tutulmasını sağlamak,

 6. Servis sekreterlerince içerikleri hazırlanan hasta dosyalarının kontrollerini yaparak teslim almak,

 7. Kabul edilen hasta dosyalarını yıllara ve arşiv numarasına göre arşivde ayrılan bölüme yerleştirmek, · İlgililere dosyaların teslimini ve geri alınmasını resmi dilekçe ve tutanak karşılığı yapmak,

 8. Arşiv birimini hızrsızlık, yangın, rutubet, su baskını, toza, her türlü hayvan ve haşaratın tahriplerine karşı korumak ve gerekli tedbirleri almak,

 9. Resmi kurumların dosya istemesi durumunda, resmi yazışmaları yapmak,

 10. Gizlilik ve mahremiyeti sağlamak,

 11. Dosyaların arşivden teslimi, geri alınması ve dosya iadesinin takibini yapmak.

17 Kasım 2023