Eğitim ve Araştırma

Klinik Uygulamalarda İş Sağlığı Bildirgesi

   İl Sağlık Müdürlüğünce  staj yapması uygun görülen öğrencilerin (Resmi Web Sitesinde Adı geçen ve Resmi Yazıları  Gelen Öğrenciler) staj kaydı için gerekli belgelerle birlikte hastanemiz eğitim birimine başvurması gerekmektedir. Staj için gerekli evraklar.docx
          


Klinik Uygulama / Staj Yapacaklar İçin İş Sağlığı ve Gİüvenliği Talimatı/Bilgi Güvenliği Farkındalık Bildirgesi

24 Haziran 2024