Hastanemiz

Amaç ve Hedeflerimiz


Amaç ve Hedeflerimiz


HASTANE LOGO.png


Amaç;

 Sürekli yenilenerek, hastalarımıza ve anne adaylarına çağın ve teknolojinin imkanlarından faydalanarak en kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti sunmaktır.

Hedeflerimiz; 

 Dal hastanesi olarak hizmet sunduğumuz tüm branşlarda, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edip, sürekli değişim ve gelişimi sürekli eğitim ile destekleyen, hasta ve çalışan memnuniyetini ilk amaç edinen, sağlık hizmet sunumunda mükemmellik odaklı, ülkemizde referans gösterilen bir kurum haline gelmek.

Kalite politikamız;
 Hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutarak, hastane hizmetlerini ulusal ve uluslararası standartta sunmak, sağlıkta kalite standartlarını tüm çalışanların benimsemesini sağlayarak ekip çalışması ile sürekli gelişme ve iyileştirmeyi esas almaktır. 


14 Kasım 2023