Kurumsal

Misyonumuz/Vizyonumuz/Öz Değerlerimiz/Kalite Politikamız


                                                                                                                       MİSYON VİZYON SONN (24.05.2022)_page-0001.jpg

       Sağlık hizmeti sunumunda, 2003 yılında başlatılan ve kararlılıkla sürdürülen sağlıkta dönüşüm  programı sonrasında  kaliteyi  ön plana çıkaran bir anlayış hakim olmuştur. Hizmet kalitesinin  artırılması, sürekli gelişimin sağlanması ve hasta odaklı  hizmet anlayışına öncelik verilmesi ilkeleri  temel alınarak  100 kriterden oluşan bir soru seti yayınlanmıştır.Bu çalışmaları daha ölçülebilir,  standardize edilebilir,uygulanabilir ve bilimsel  hale getirilerek  geliştirilen Sağlıkta Kalite Standartları-Hastane setlerinin oluşturulması  izlemiştir.
 
       02.11.2011 tarihli ve 633 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri  Hakkında KHK ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları  yeniden yapılandırılmış, TKHK  kurulmuştur. Sağlık  Kurumlarının, kurumca belirlenecek usul ve esaslara göre;  tıbbi, idari, mali kriterler ile kalite,hasta ve çalışan güvenliği,izlem ve eğitim kriterleri  çerçevesinde değerlendirilmesi amacıyla “İzleme  Ölçme  ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı “na bağlı Verimlilik ve Kalite Yönetim Daire Başkanlığı  görevine başlamıştır. Böylece  bir sağlık kurumundaki faaliyetlerin sürekli olarak gözden geçirilerek iyileştirilmesini hedefleyen Sağlıkta Kalite Yönetimine,kaynakların israf edilmemesi ve etkin kullanımı  da amaçlardan biri olarak eklenmiştir.
 
       Sayılan yeni yapılanmalara uygun olarak Hastanemizde  hasta ve çalışan güvenliği ile memnuniyetinin sağlanması, hizmetin etkinlik ve etkililiğinin başarılması için faaliyetler gerçekleştirilirken aynı zamanda kaynakların verimli planlanması ilkelerini benimseyen Verimlilik ve Kalite Birimi kurulmuştur.
 
    Birimimiz; tüm  personelimizle  ekip ruhu oluşturarak çalışanlarımızın ve hastalarımızın beklentilerini sağlamaya çalışırken  çağımızın en gelişmiş bilgi ve teknoloji araçlarını kullanmayı,etik kurallar dahilinde kalmayı şiar edinmiştir.
 
                                                                                         
 
                                   
       Sağlık hizmeti sunumunda, 2003 yılında başlatılan ve kararlılıkla sürdürülen sağlıkta dönüşüm  programı sonrasında  kaliteyi  ön plana çıkaran bir anlayış hakim olmuştur. Hizmet kalitesinin  artırılması, sürekli gelişimin sağlanması ve hasta odaklı  hizmet anlayışına öncelik verilmesi ilkeleri  temel alınarak  100 kriterden oluşan bir soru seti yayınlanmıştır.Bu çalışmaları daha ölçülebilir,  standardize edilebilir,uygulanabilir ve bilimsel  hale getirilerek  geliştirilen Sağlıkta Kalite Standartları-Hastane setlerinin oluşturulması  izlemiştir.
 
       02.11.2011 tarihli ve 633 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri  Hakkında KHK ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları  yeniden yapılandırılmış, TKHK  kurulmuştur. Sağlık  Kurumlarının, kurumca belirlenecek usul ve esaslara göre;  tıbbi, idari, mali kriterler ile kalite,hasta ve çalışan güvenliği,izlem ve eğitim kriterleri  çerçevesinde değerlendirilmesi amacıyla “İzleme  Ölçme  ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı “na bağlı Verimlilik ve Kalite Yönetim Daire Başkanlığı  görevine başlamıştır. Böylece  bir sağlık kurumundaki faaliyetlerin sürekli olarak gözden geçirilerek iyileştirilmesini hedefleyen Sağlıkta Kalite Yönetimine,kaynakların israf edilmemesi ve etkin kullanımı  da amaçlardan biri olarak eklenmiştir.
 
       Sayılan yeni yapılanmalara uygun olarak Hastanemizde  hasta ve çalışan güvenliği ile memnuniyetinin sağlanması, hizmetin etkinlik ve etkililiğinin başarılması için faaliyetler gerçekleştirilirken aynı zamanda kaynakların verimli planlanması ilkelerini benimseyen Verimlilik ve Kalite Birimi kurulmuştur.
 
    Birimimiz; tüm  personelimizle  ekip ruhu oluşturarak çalışanlarımızın ve hastalarımızın beklentilerini sağlamaya çalışırken  çağımızın en gelişmiş bilgi ve teknoloji araçlarını kullanmayı,etik kurallar dahilinde kalmayı şiar edinmiştir.
 
                                                                                         
 
                                   
       Sağlık hizmeti sunumunda, 2003 yılında başlatılan ve kararlılıkla sürdürülen sağlıkta dönüşüm  programı sonrasında  kaliteyi  ön plana çıkaran bir anlayış hakim olmuştur. Hizmet kalitesinin  artırılması, sürekli gelişimin sağlanması ve hasta odaklı  hizmet anlayışına öncelik verilmesi ilkeleri  temel alınarak  100 kriterden oluşan bir soru seti yayınlanmıştır.Bu çalışmaları daha ölçülebilir,  standardize edilebilir,uygulanabilir ve bilimsel  hale getirilerek  geliştirilen Sağlıkta Kalite Standartları-Hastane setlerinin oluşturulması  izlemiştir.
 
       02.11.2011 tarihli ve 633 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri  Hakkında KHK ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları  yeniden yapılandırılmış, TKHK  kurulmuştur. Sağlık  Kurumlarının, kurumca belirlenecek usul ve esaslara göre;  tıbbi, idari, mali kriterler ile kalite,hasta ve çalışan güvenliği,izlem ve eğitim kriterleri  çerçevesinde değerlendirilmesi amacıyla “İzleme  Ölçme  ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı “na bağlı Verimlilik ve Kalite Yönetim Daire Başkanlığı  görevine başlamıştır. Böylece  bir sağlık kurumundaki faaliyetlerin sürekli olarak gözden geçirilerek iyileştirilmesini hedefleyen Sağlıkta Kalite Yönetimine,kaynakların israf edilmemesi ve etkin kullanımı  da amaçlardan biri olarak eklenmiştir.
 
       Sayılan yeni yapılanmalara uygun olarak Hastanemizde  hasta ve çalışan güvenliği ile memnuniyetinin sağlanması, hizmetin etkinlik ve etkililiğinin başarılması için faaliyetler gerçekleştirilirken aynı zamanda kaynakların verimli planlanması ilkelerini benimseyen Verimlilik ve Kalite Birimi kurulmuştur.
 
    Birimimiz; tüm  personelimizle  ekip ruhu oluşturarak çalışanlarımızın ve hastalarımızın beklentilerini sağlamaya çalışırken  çağımızın en gelişmiş bilgi ve teknoloji araçlarını kullanmayı,etik kurallar dahilinde kalmayı şiar edinmiştir.
 
                                                                                         
 
                                   
       Sağlık hizmeti sunumunda, 2003 yılında başlatılan ve kararlılıkla sürdürülen sağlıkta dönüşüm  programı sonrasında  kaliteyi  ön plana çıkaran bir anlayış hakim olmuştur. Hizmet kalitesinin  artırılması, sürekli gelişimin sağlanması ve hasta odaklı  hizmet anlayışına öncelik verilmesi ilkeleri  temel alınarak  100 kriterden oluşan bir soru seti yayınlanmıştır.Bu çalışmaları daha ölçülebilir,  standardize edilebilir,uygulanabilir ve bilimsel  hale getirilerek  geliştirilen Sağlıkta Kalite Standartları-Hastane setlerinin oluşturulması  izlemiştir.
 
       02.11.2011 tarihli ve 633 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri  Hakkında KHK ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları  yeniden yapılandırılmış, TKHK  kurulmuştur. Sağlık  Kurumlarının, kurumca belirlenecek usul ve esaslara göre;  tıbbi, idari, mali kriterler ile kalite,hasta ve çalışan güvenliği,izlem ve eğitim kriterleri  çerçevesinde değerlendirilmesi amacıyla “İzleme  Ölçme  ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı “na bağlı Verimlilik ve Kalite Yönetim Daire Başkanlığı  görevine başlamıştır. Böylece  bir sağlık kurumundaki faaliyetlerin sürekli olarak gözden geçirilerek iyileştirilmesini hedefleyen Sağlıkta Kalite Yönetimine,kaynakların israf edilmemesi ve etkin kullanımı  da amaçlardan biri olarak eklenmiştir.
 
       Sayılan yeni yapılanmalara uygun olarak Hastanemizde  hasta ve çalışan güvenliği ile memnuniyetinin sağlanması, hizmetin etkinlik ve etkililiğinin başarılması için faaliyetler gerçekleştirilirken aynı zamanda kaynakların verimli planlanması ilkelerini benimseyen Verimlilik ve Kalite Birimi kurulmuştur.
 
    Birimimiz; tüm  personelimizle  ekip ruhu oluşturarak çalışanlarımızın ve hastalarımızın beklentilerini sağlamaya çalışırken  çağımızın en gelişmiş bilgi ve teknoloji araçlarını kullanmayı,etik kurallar dahilinde kalmayı şiar edinmiştir.
 
                                                                                         
 
                                   
       Sağlık hizmeti sunumunda, 2003 yılında başlatılan ve kararlılıkla sürdürülen sağlıkta dönüşüm  programı sonrasında  kaliteyi  ön plana çıkaran bir anlayış hakim olmuştur. Hizmet kalitesinin  artırılması, sürekli gelişimin sağlanması ve hasta odaklı  hizmet anlayışına öncelik verilmesi ilkeleri  temel alınarak  100 kriterden oluşan bir soru seti yayınlanmıştır.Bu çalışmaları daha ölçülebilir,  standardize edilebilir,uygulanabilir ve bilimsel  hale getirilerek  geliştirilen Sağlıkta Kalite Standartları-Hastane setlerinin oluşturulması  izlemiştir.
 
       02.11.2011 tarihli ve 633 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri  Hakkında KHK ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları  yeniden yapılandırılmış, TKHK  kurulmuştur. Sağlık  Kurumlarının, kurumca belirlenecek usul ve esaslara göre;  tıbbi, idari, mali kriterler ile kalite,hasta ve çalışan güvenliği,izlem ve eğitim kriterleri  çerçevesinde değerlendirilmesi amacıyla “İzleme  Ölçme  ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı “na bağlı Verimlilik ve Kalite Yönetim Daire Başkanlığı  görevine başlamıştır. Böylece  bir sağlık kurumundaki faaliyetlerin sürekli olarak gözden geçirilerek iyileştirilmesini hedefleyen Sağlıkta Kalite Yönetimine,kaynakların israf edilmemesi ve etkin kullanımı  da amaçlardan biri olarak eklenmiştir.
 
       Sayılan yeni yapılanmalara uygun olarak Hastanemizde  hasta ve çalışan güvenliği ile memnuniyetinin sağlanması, hizmetin etkinlik ve etkililiğinin başarılması için faaliyetler gerçekleştirilirken aynı zamanda kaynakların verimli planlanması ilkelerini benimseyen Verimlilik ve Kalite Birimi kurulmuştur.
 
    Birimimiz; tüm  personelimizle  ekip ruhu oluşturarak çalışanlarımızın ve hastalarımızın beklentilerini sağlamaya çalışırken  çağımızın en gelişmiş bilgi ve teknoloji araçlarını kullanmayı,etik kurallar dahilinde kalmayı şiar edinmiştir.
 
                                                                                         
 
                                   
       Sağlık hizmeti sunumunda, 2003 yılında başlatılan ve kararlılıkla sürdürülen sağlıkta dönüşüm  programı sonrasında  kaliteyi  ön plana çıkaran bir anlayış hakim olmuştur. Hizmet kalitesinin  artırılması, sürekli gelişimin sağlanması ve hasta odaklı  hizmet anlayışına öncelik verilmesi ilkeleri  temel alınarak  100 kriterden oluşan bir soru seti yayınlanmıştır.Bu çalışmaları daha ölçülebilir,  standardize edilebilir,uygulanabilir ve bilimsel  hale getirilerek  geliştirilen Sağlıkta Kalite Standartları-Hastane setlerinin oluşturulması  izlemiştir.
 
       02.11.2011 tarihli ve 633 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri  Hakkında KHK ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları  yeniden yapılandırılmış, TKHK  kurulmuştur. Sağlık  Kurumlarının, kurumca belirlenecek usul ve esaslara göre;  tıbbi, idari, mali kriterler ile kalite,hasta ve çalışan güvenliği,izlem ve eğitim kriterleri  çerçevesinde değerlendirilmesi amacıyla “İzleme  Ölçme  ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı “na bağlı Verimlilik ve Kalite Yönetim Daire Başkanlığı  görevine başlamıştır. Böylece  bir sağlık kurumundaki faaliyetlerin sürekli olarak gözden geçirilerek iyileştirilmesini hedefleyen Sağlıkta Kalite Yönetimine,kaynakların israf edilmemesi ve etkin kullanımı  da amaçlardan biri olarak eklenmiştir.
 
       Sayılan yeni yapılanmalara uygun olarak Hastanemizde  hasta ve çalışan güvenliği ile memnuniyetinin sağlanması, hizmetin etkinlik ve etkililiğinin başarılması için faaliyetler gerçekleştirilirken aynı zamanda kaynakların verimli planlanması ilkelerini benimseyen Verimlilik ve Kalite Birimi kurulmuştur.
 
    Birimimiz; tüm  personelimizle  ekip ruhu oluşturarak çalışanlarımızın ve hastalarımızın beklentilerini sağlamaya çalışırken  çağımızın en gelişmiş bilgi ve teknoloji araçlarını kullanmayı,etik kurallar dahilinde kalmayı şiar edinmiştir.
 
                                                                                         
 
                                   

14 Kasım 2023