Gider Tahakkuk Birimi

Nasıl Gidilir?

YenimahalleEAH location.jpg Gider Tahakkuk Birimi hastanemizin 1. katında idari birimler ara koridorunda hizmet vermektedir.
Gider Tahakkuk Birimi 

Gider tahakkuk birimi, sağlık tesisinde sunulan hizmet bedellerinin zamanında fatura edilmesini sağlayarak, hizmet karşılığının alınması amacıyla sağlık tesisi bünyesinde kurulmuştur. Gider tahakkuk birim sorumlusu sağlık tesisinde sunulan hizmet bedellerinin zamanında fatura edilmesini sağlayarak, hizmet karşılığının alınması ile sunulan hizmet kalitesinin artırılarak sürekliliğini sağlamaktır.

YETKİ, TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLARI:

1. Hastanemizin yıllık döner sermaye bütçesinin planlanarak hazırlanması ve takibinin yapılması.
2. Taşınır ve Hizmet Muhasebeleştirme Gün Süresi ve Borçluluk gün süresi takiplerinin yapılması.
3. İhale ile ya da Doğrudan Temin ile satın almaları yapılarak ilgili depolardan (Tıbbi İlaç, Tıbbi Sarf, Laboratuvar, Ayniyat, Biyomedikal, Cerrahi Depo) muayenesi tamamlanmış olup, birimimize teslim edilen faturaların hakkediş evrakları ve Ödeme Emri Belgesinin hazırlanarak saymanlığımıza gönderilmesi.
 4.İhale ile ya da Doğrudan Temin ile satın almaları yapılan, Aylık Periyodik Bakımlar, Makine Teçhizat Bakım Onarım ve Tıbbi Cihaz Bakım Onarım hizmetlerinin Hakkediş evrakları ve Ödeme Emri Belgesinin hazırlanarak saymanlığımıza gönderilmesi.
5. Yemek Hizmet Alımı dosyasının yemek sayılarını firmaya tablo halinde bildirmek ve fatura ile gelen evrakların kontrolünü yapmak ve Yemekhanenin kullanmış olduğu elektrik, su ve doğalgaz tüketimlerini sayaçlardan hesaplayarak firma hakkedişinden keserek hakkediş dosyasını hazırlamak.
6. Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi Hizmet Alımı işi kapsamında gelen fatura ve ek evraklarının kontrol edilerek hakkediş dosyasının hazırlanması.
7. Kurumlar arası protokol kapsamında yapılan mal alımlarına ait faturaların ödenmesi ve ihtiyaç fazları devirlerin fiş girişlerinin yapılması.
8. Hastanemiz depolarının, devir, servisten iade, hurdaya ayırma ve düzeltme kaydı fiş girişlerinin TDMS’ye yapılması.
9. Hastanemizin elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet aboneliklerinin ödeme evraklarının hazırlanması.
10. Hastanemizin tüm depolarına ait aylık tüketim malzemesi listesinin çıkış fişinin hazırlanması.
11.Hizmet Alımları Muayene ve Tesellüm Komisyonu Hakkedişlerinde imzası olan personellerin listesinin her ayın sonunda hazırlanarak Maaş Birimine teslim edilmesi.
12.Tıbbi Atık Bertaraf Ücreti ödemeleri ve Tehlikeli Atık ödemesi için ödeme evrakları hazırlanması.
13.Özel hastanelerden gelen Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Hasta fatura ödemesi için evrakların hazırlanması.
14.Gerçekleştirilecek ihale bilgilerinin Basın İlan Kurumu tarafından gazetede yayınlanmasına ilişkin fatura ödeme evraklarının hazırlanması.
15.Hastanemizin protokol kapsamında almış olduğu Laboratuvar ve Radyoloji hizmet alımlarının ödemelerinin gerçekleştirilmesi.
16.İhalelerin sonuçlanması nedeniyle yüklenici firmanın geçici veya kesin teminat iade talebinin satın alma tarafından birimimize teslim edilmesiyle ilgili evrakların hazırlanarak ödemenin gerçekleştirilmesi.
17.Hastanemizin, Kamu İhale Kurumu(İlan avansı), PTT (Posta Pulu Avansı), TAEK (Radyoloji Cihazlarının Lisans Güncellemesi), Çevre Şehircilik Bakanlığı (Ulusal Atık Formu), Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (Mor Reçete Alımı), Devlet Malzeme Ofisi, İhtiyaç durumunda hastanemiz sayman mutemet yetkilisine, avans açılması ve takiplerinin yapılarak kapatılması.
18. Aylık vergi beyannamelerinin (Muhtasar, Damga Vergisi, KDV) hazırlanıp, e beyanname olarak gönderilmesi ve Ödeme Emri Belgesinin hazırlanması.
19. Yıllık SHÇEK ile aylık Hazine ve Merkez Hissesi paylarının evraklarının hazırlanması.
20. Kurumumuz aleyhine açılan dava sonuçlarında, mahkeme giderleri, tazminat ve idari para cezalarına ilişkin ödeme evraklarının hazırlanması.
21. Kamu kurum ve kuruluşlardan gelen her türlü yazıya EBYS ile yanıt verilmesi. Hukuk biriminden gelen firma icralarına istinaden hak ve alacak yazılarına cevap verilmesi. Temlikname yazılarında kurumumuzdan alacaklı firmanın alacağı tespit edilerek temlik yapan firmaya ve saymanlığımıza yazı ile bildirilmesi. İş Bitirme yazıları için istenilen ödeme evraklarının hazırlanarak yazıya cevap verilmesi.

17 Kasım 2023