Eczane Hizmetleri

Eczane Birimi Hakkında

ECZANE HİZMETLERİ

 

 

        Yatan hastalarla ve yatırılmadan ilaç verilmesine lüzum görülen hastalara kanun, tüzük, yönetmelik ve emirler gereğince ilaç sağlanmaktadır. Hastanemizin yıllık ilaç ihtiyaçlarının ve bunların muhammen bedellerinin tesbitini ve idareye bildirilmesini, ilaçların uygun olarak kuruma kabulünü, bunların uygun şekilde ve ayniyat yönetmeliği hükümlerine göre depo edilmesini, günlük ihtiyaçların karşılanması için özel dağıtım yerinde hazır bulundurulmasını, yıl içinde miktarı azalan ilaçların zamanında alınması için ihtiyaçların idareye iletilmesini, birimlerden gelen taleplerin değerlendirilerek ihtiyaç tespit komisyonuna sunulması, hastalara verilecek ilaçların usulüne uygun olarak hazırlanıp ilgililere teslimini, uzmanlarla görüşerek aynı maksat için kullanılacak veya aynı tertipte olan ilaçların daha az kaleme indirilmesini, imkan ölçüsünde majistral ilaçlarla ekonomik ve standart tedavi uygulanmasına yardımcı olunmasını, az kullanılan eşdeğer ilaçların sarfını sağlamak için eczane mevcutlarını sık sık servislere duyurarak, bu ilaçların kullanılmalarının teminini, miadının dolması yaklaşan ilaçların tüketimini, imkan olmadığı takdirde başka kurumlara devrini sağlamak gibi hizmetleri kapsar.

 

        Eczane birimimizde; servislerimizde yatan hastaların ilaçları 'hasta bazlı' olarak hazırlanarak sağlık personellerine teslim edilmektedir.
 

20 Şubat 2024