Kalite Yönetimi

Kalite Politikası

Hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutarak, hastane hizmetlerini ulusal ve uluslararası standartta sunmak, sağlıkta kalite standartlarını tüm çalışanların benimsemesini sağlayarak ekip çalışması ile sürekli gelişme ve iyileştirmeyi esas almaktır.

 

23 Kasım 2023