Kalite Yönetimi

SKS Kalite Komiteleri

Bilgi İşlem ve Bilgi Güvenliği Komitesi
Bina Turu Ekibi
Tesis Güvenliği Komitesi
Eğitim Komitesi
Enfeksiyon Kontrol Komitesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi
Hasta Görüş Öneri Komitesi
Çalışan Görüş Öneri Komitesi
Döf Sonuçları Değerlendirme Toplantısı
Hasta Güvenliği Komitesi
İlaç Yönetim Ekibi
Klinik Kalite İyileştirme Komitesi
Konsültasyon Yönetim Ekibi 
Kurumsal Amaç Hedef Eylem Planı Ekibi
Laboratuvar Süreçleri Değerlendirme Komitesi
Nütrisyon Destek Ekibi 
Palyatif Bakım Yönetim Ekibi 
Radyasyon Güvenliği Komitesi
Sevk Komisyonu
Transfüzyon Komitesi

 

 

23 Kasım 2023