İyi Uygulama Örnekleri

Gebe İzlem Odası


       Kurumumuza başvuran tüm gebelerin bilgileri, vital bulguları, boy-kilo verileri  Gebe İzlem Odasında alınarak HBYS sistemine kaydedilmektedir. Gebelik dönemi ile ilgili  ön eğitimler bu alanda verilmekte ve gebeler, gebe bilgilendirme sınıfına yönlendirilmektedir.                                     pastedImage (2).png

22 Ocak 2024