Personel Özlük Birimi

Nasıl Gidilir?

YenimahalleEAH location.jpg Özlük Birimi hastanemizin 1. katında Başhekimlik - idari birimler girişinin sağ kısımda hizmet vermektedir.

Temel İş, Yetki  Ve Sorumluluklar

1. Gelen evrakı kontrol edip, yönlendirmek ve talimatlandırmak,
2. Atama, nakil, ilerleme, yükselme, hizmet değerlendirmesi, aylıksız izin, görevden çekilme, çekilmiş sayılma gibi işlemlerinin gerçekleştirilmesine esas olmak üzere gerekmesi halinde ilgisine göre birimlerle, diğer kurum ve kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunmaya ve belge teminine ilişkin hazırlanan yazıyı imza yetkisine göre imzalamak veya paraflayarak imzaya sunmak,
3. Atamaya yetkili amirin onayı ile sonuçlanacak işlemleri paraflayarak imzaya sunmak,
4. Atamaya yetkili amirce sonuçlandırılan onayların ilgili yerlere ve ilgilere yapılacak tebligat yazısını imza yetkisine göre imzalamak veya paraflayarak imzaya sunmak,
5. Aday olarak atananların memur eğitimine katılmasına esas olmak üzere hazırlanan yazıyı paraflayarak imzaya sunmak,
6. Pasaport talep formundaki bilgileri kontrol etmek yetkisi dahilindeki bölümleri imzalamak ve ilgili üst merciye gönderilmek üzere hazırlanan yazıyı paraflayarak imzaya sunmak,
7. Hizmet cetveline ilişkin gerekli yazışmaları yaparak imzaya sunmak,
8. Personelin özlük işlemleri ile ilgili vermiş olduğu dilekçelere hazırlanan cevabi yazıyı imzalamak,
9. Kurumlar arası nakil ve yeniden memuriyete atanma taleplerinin değerlendirilmesine esas olmak üzere Genel Sekreterliğe intikaline ilişkin hazırlanan yazıyı paraflayarak imzaya sunmak,
10. Naklen gelenlerin özlük dosyalarını hazırlayarak başlayışına ilişkin yazıları imzaya sunmak,
11. Hazırlanan onayları (aylıksız izin, geçici görevlendirme, hizmet değerlendirmesi gibi) imzaya sunmak. Onayların tebligat yazılarını yetkisi dahilinde imzalamak veya imzaya sunmak,
12. Maiyetindeki personeli mevzuat ve işlemler hususunda yetiştirmek,
13. Personelin görev alanıyla ilgili konularda aksayan hususları tespit etmek, gerekli tedbirleri almak, düzeltilmesi yönünde önerilerde bulunmak,
14. Personelin bilgi edinme taleplerini sonuçlandırmak,
15. Evrakı mahiyetine göre saklıya almak,
16. 657 sayılı Kanun uyarınca hazırlanan onayları, onaylanmasını müteakip ilgili yerlere gönderilmesi ile soruşturmanın başlatılması, takibi ve sonuçlandırılmasına ilişkin hazırlanan yazıları paraflayarak imzaya sunmak, 17. Eğitim planı çerçevesinde hastane personeline yönelik Mesleki Geliştirme Seminerlerinin düzenlenmesiyle ilgili hazırlanan onay ve duyuru yazılarını kontrol edip paraflayarak imzaya sunmak,
18. Hazırlanan emeklilik onayını paraflayarak imzaya sunmak,

17 Kasım 2023