Anne Dostu Hastane Kriterleri
27 Eylül 2021

  • Güvenli ve kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmeti almak bütün anne adaylarının hakkıdır.
  •  Gebelik dönemi , travay , doğum ve doğum sondası süreçlerde gerekli danışmanlık hizmetleri sunulmalıdır.
  • Kurumlarda poliklinik , eğitim , danışmanlık ve doğum hizmetleri Bakanlık mevzuatları ile belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır.
  • Mahremiyet gereksinimleri itina ili karşılanmalı , hijyen ve konfor standartları yüksek tutulmalıdır.
  • Kanıda dayalı olmayan müdahaleler rutin olarak uygulanmamalıdır.
  • Hizmet sunumu için gerekli olan insan kaynakları ve lojistik destek optimum düzeyde olmalıdır.
  • Acil obstetrik durumlarda sevk kriterlerine uyulmalıdır.
  • Doğum hizmeti anne ve bebek odaklı olmalıdır.
  • Hizmet sunanların bilgi ve beceri kapasitesini güçlendirmeye yönelik eğitimler planlanmalı ve uygulanmalıdır.
  • Verilen hizmetlerle ilgili gerekli kayıtlar tutulmalı ve düzenli aralıklarla analizleri yapılarak hizmetlerin geliştirimlisinde kullanılmalıdır.