Sosyal Hizmet Birimi

Sosyal Hizmet Birimi Hakkında

Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanmasına yardımcı olmak amacıyla ilgili meslek elemanları tarafından tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının insan onuruna ve sosyal adalet temeline dayalı bir şekilde gerçekleşmesi için çalışan birimdir. 


Sosyal Hizmet Birimi’ne Kimler Hangi Durumlarda Başvuruda Bulunabilir?

1-İhmal ve istismar mağduru çocuklar,

2- Kadına yönelik aile içi şiddet mağdurları,

3- Engelli hastalar,

4- Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar,

5- Tıbbı psikiyatri alanında psiko-sosyal destek hizmeti gereksinimi bulunan hastalar,

6- Adli vakalar

20 Şubat 2024